QËLLIMI

Kjo faqe ka për qëllim që të informojë dhe të mësojë atë çka autori e perkufizon si:

‘Menaxhim Krijues për Zhvillim Personal dhe Profesional’.

Kjo do të thotë që gjithësecili të mund ta mësojë dhe ta praktikojë KUDO ‘Artin e Menaxhimit’, në jetën dhe në punën e tij, dhe jo si një ‘Kopje e rradhës’ por përmes KRIJIMTARISË së tij.

Teoritë, këshillat dhe praktikat e Menaxhimit Krijues pasi janë testuar nga autori prej disa vitesh, kanë sjellë dukshëm rezultatet e pritura!

Ato funksionojnë duke u aplikuar në jetën e përditeshme vetëm pasi gjithësecili të ketë nisur të mendojë në një menyrë ‘krijuese’, më tej duke besuar, punuar dhe ‘menaxhuar’ fillimisht potencialin personal dhe më pas të (ndër-)veprimit me të tjeret.

Këto përvoja dhe ide publikohen në këtë faqe si pjesë keshillash ‘open source’ të cilat gjithesecili mund ti lexojë për tu motivuar, ti studiojë për qartësim konceptual ose ti praktikoje për rezultate ‘konkrete’ në çdo aspekt të jetës.

Objektivi qëndron në përhapjen e ‘Inteligjencës Emocionale dhe Praktike’, si ndihmë për komunitetin, ekonominë si dhe zhvillimin personal dhe profesional të gjithësecilit.

Suksese, nëse keni nisur këtë ‘rrugë’!