QËLLIMI

Kudo dhe në ç’do situatë, me këdo që jemi në kontakt, direkt apo indirekt, madje edhe me veten tonë, na nevojitet ai lloj proçesi, veprimi, organizimi apo kontrolli që zakonisht e quajmë ‘Menaxhim’.

Kjo faqe ka për qëllim që të informojë dhe të mësojë atë lloj arti që autori e perkufizon si:

‘Menaxhimi Krijues për Zhvillim Personal dhe Profesional’.

Kjo do të thotë që gjithësecili mund ta mësojë dhe ta praktikojë kudo ‘Artin e Menaxhimit’, në jetën dhe në profesionin e tij, POR jo si një ‘Kopje e rradhës’ apo qasje taktike, por përmes një qasjeje KRIJUESE (jo konkuruese), për arritur një NIVEL TË RI rezultatesh me vetveten dhe  me të tjetët.

Teoritë, këshillat dhe praktikat e Menaxhimit Krijues pasi janë testuar nga autori prej disa vitesh, funksionojnë natyrshëm, si parime universale që mund të zhvillohen dhe përvetësohen në raport me mendimin, besimin, karakterin dhe talentin individual që gjithsecili ka në vetvete.

Krahas pjesës praktike, objektivi i Menaxhimit Krijues qëndron në përhapjen e ‘Inteligjencës Emocionale (EQ), Shpirtërore (SQ) dhe Intelektuale (IQ)’, si ndihmë për komunitetin, ekonominë si dhe zhvillimin personal dhe profesional të gjithësecilit.

Suksese, nëse keni nisur këtë ‘rrugë’!