KURS VETË-MENAXHIMI PËR ZHVILLIMIN PERSONAL & PROFESIONAL

Fokusi : Si të rrisësh produktivitetin në punë dhe motivimin në jetën e përditshme për të qartësuar dhe arritur rezultate dhe objektiva të reja, me veten dhe të tjerët.  

Kursi ndihmon këdo për të njohur më tepër veteveten, mendimet dhe sjelljen që mund të na sigurojë rezultate të suksesshme në punë dhe në jetë.

Programi:

1-Rritja e Produktivitetit & Menaxhimi i Stresit

2-Vizioni Personal & Caktimi i Objektivave

3-Menaxhimi i Kohës & Planifikimi

4-Marrëdheniet & Marreveshjet Efektive

5-Komunikimi & Menaxhimi i Konflikteve

6-Bashkëpunimi & Sinergjia

Trajnim i përshtatshëm për këdo individ që synon vetëpërmirësimin dhe rritjen intelektuale, sociale dhe shpirtërore për rezultate më të mira në profesion dhe në jetën private.

(!) Informacion ose Rezervim: Viber / Whatsapp 0696064623  E-Mail: enobarjami@gmail.com

Punonjës dhe Staf i trajnuar nga Organizatat & Kompanitë: