ZHVILLIMI PERSONAL & PROFESIONAL

VETË-MENAXHIMI PËR ZHVILLIMIN PERSONAL & PROFESIONAL

Fokusi i trajnimit: Si të rrisësh produktivitetin në punë dhe motivimin në jetën e përditshme për të qartësuar dhe arritur rezultate dhe objektiva të reja, me veten dhe të tjerët.

Programi:

1-Rritja e Produktivitetit & Menaxhimi i Stresit

2-Vizioni Personal & Caktimi i Objektivave

3-Menaxhimi i Kohës & Planifikimi

4-Marrëdheniet & Marreveshjet Efektive

5-Komunikimi & Menaxhimi i Konflikteve

6-Bashkëpunimi & Sinergjia

Trajnim i përshtatshëm për këdo individ që synon vetëpërmirësimin dhe rritjen intelektuale, sociale dhe shpirtërore për rezultate më të mira në profesion dhe në jetën private.

(!) Informacion ose Rezervim: Viber / Whatsapp 0696064623  E-Mail: enobarjami@gmail.com

Punonjës dhe Staf i trajnuar nga Organizatat & Kompanitë: