KOKËFORTËSIA -VS- ‘KNOW HOW’

Nëse kërkojmë në fjalor kuptimin e fjalës ‘kokëfortësi‘, një nga përkufizimet që do të gjejmë është : qëndrimi me këmbëngulje në mendimin vetjak, pa pasur të drejtë, pa pasur arsye dhe pa u bindur.

Padyshim, në biznes këmbëngulja është e dobishme për të zhbërë rezistencën që has përgjatë rrugës së arritjeve të ambicieve. Nga ana tjetër, ‘këmbëngulja me çdo kusht’ dhe ‘pa lëshuar pe’, që së bashku janë veçori të kokëfortësisë, në biznes sjellin humbje të dyfishtë.

Pse sjell humbje të dyfishtë? Sepse dëmton kokëfortin po aq sa edhe palën tjetër, duke shkatërruar marrëdhënien. Dhe pa marrëdhënie nuk ka biznes.

Foto Ilustrative: Sipërmarrësi mat fuqitë me Elefantin. Burimi: Google

Continue reading “KOKËFORTËSIA -VS- ‘KNOW HOW’”