BIZNESI SOT DUHET TË JETË ‘BRAND’!

Tregu gjysëm-tradicional shqiptar, gjatë kësaj dekade po modernizohet dukshëm dhe dukshëm shpejt!

Për bizneset shqiptare të cilat duan që të dallohen dhe të zhvillohen në tregun modern, përveç standartit dhe nivelit të shërbimit, ka një rregull nr.1 : Krijo një BRAND (Njohur edhe si një MARKË ose MARKË TREGTARE).

Nëse një produkt nuk është Brand, minimalisht ai :

  • Nuk do njihet në masë.
  • Do jete i konkurueshëm lehtësisht nga cilido tjetër produkt që është Brand.
  • Do shitet më pak se produktet e tjera që janë më pak cilësore apo dhe më të shtrenjta në çmim, por që janë Brand.

Foto Ilustrative: Brand-et janë si miqtë që zgjedhim. Burimi: http://www.3monkeyszeno.com

Çfarë janë BRAND-et?

Continue reading “BIZNESI SOT DUHET TË JETË ‘BRAND’!”

‘KOHA E PRINDËRVE’ ËSHTË TREG TJETËR.

Foto Ilustrative: Nevoja e teknologjisë në biznes. Burimi: Google

Kjo nuk do të thotë që prindërit tanë nuk janë më prodhimtar në kohën e sotme. Përkundrazi! Ata janë njerëz të suksesshëm pasi kanë mbijetuar në ‘kohën e tyre’ dhe na kanë dhënë jetë e na kanë rritur. Madje t’i kemi me shëndet!

Por ‘koha e prindërve’ është një kohë që i përgjigjet një tjetër realiteti zhvillimor e prodhimi ekonomik, Continue reading “‘KOHA E PRINDËRVE’ ËSHTË TREG TJETËR.”