KËSHILLIM NË PSIKOLOGJI TË APLIKUAR PËR JETËN & BIZNESIN

Seanca Individuale Këshillimi për Tejkalim Pengesash Psikologjike, Qartësim dhe Përmbushje Objektivash.

Të nxitur nga lehtësitë teknologjike të kohës, tashmë seancat e terapive individuale mund të zhvillohen në kushte tejet komode dhe të shpejta, pavarësisht vendodhjes gjeografike.

Eno Barjami është një trajnues & këshillues i çertifikuar (CPD-Ndërkombëtar) për Zhvillimin Personal & Profesional dhe ushtron veprimtarine e tij në disa vende të botës, duke i ardhur në ndihmë çdo individi pa dallim që kërkon të përmirësojë shëndetin e tij mendor, emocional, fizik dhe shpirtëror. Ai ka trajnuar dhe këshilluar qindra individë të ndryshëm në disa aspekte të jetës, shëndetit, mirëqënies, relatave dhe biznesit.

Disa nga temat ne fokus:

  • Menaxhimi i vetvetes & Organizimi efektiv i jetesës
  • Menaxhimi i stresit & Rritja e pozitivitetit
  • Qartësimi i objektivave & Planifikimi i kohës
  • Rritja e vetëkontrollit & Produktivitetit
  • Përmiresimi i marrëdhenieve & Raporteve të ngushta
  • Reduktim i negativitetit & Rritja shpirtërore
  • Psikologji biznesi & Rritje performance
  • Etj

Këto trajnime janë të përshtatshme për çdo lloj individi, biznesi apo organizate, sipas nevojës ose fushës për përmirësim. Seancat dhe tarifat caktohen pas analizës së kërkesave.

(!) Informacion ose Rezervim: Viber / Whatsapp 0696064623  E-Mail: enobarjami@gmail.com

Punonjës dhe Staf i trajnuar nga Organizatat & Kompanitë: