KONTAKT

Msc. ENO BARJAMI Trajnues & Këshillues i Çertifikuar Ndërkombëtar (CPD) për Zhvillimin Personal & Profesional (Life & Business Coach).

Studiues i Shkencave të Mendimit dhe Sjelljes, profilizuar në fushat :

Trajnim Menaxhimi (Coaching Management), Menaxhim & Strategji Biznesi, Strukturim Biznesi, Marketing & Shitje, Trajnime & Zhvillim Stafi, Psikologji e Aplikuar & Zhvillim Personal.

E-mail : enobarjami@gmail.com
Për Takime & Regjistrime: 069 60 64 623

________

Media Sociale:

Facebook LinkedIn , YouTube.