KONTAKT

Msc. ENO BARJAMI Trajnues & Këshillues i Çertifikuar për Zhvillimin Personal & Profesional.

Studiues i Shkencave të Mendimit dhe Sjelljes, profilizuar në fushat : Trajnim Menaxhimi (Coaching Management), Menaxhim Strategjik, Psikologji, Filozofi, Neuroshkencë, Antropologji, Linguistikë, Teknologji Komunikimi.

E-mail : enobarjami@gmail.com
Për Info. Viber / WhatsApp: 069 60 64 623  / Për Takime & Regjistrime: 069 60 64 624

________

Media Sociale:

Facebook LinkedIn , YouTube.