‘RECETA’ PËR NJË JETË ‘KRIJUESE’!

Pse lodhemi kaq shumë?

Receta ime:

1. Mos mbaj inat me tjetrin! Ligësia gjithmonë pasqyron dobësitë dhe vuajtet e fshehura. Nëse tjetri të ka lënduar, dije që dikur, diku, dikë ose disa i ke lënduar dhe ti!

2. Mos kij pritshmëri për asgjë!Propabiliteti që diçka të realizohet fiks siç të pëlqen është 1 në 1.000.000.Sepse ndjenjat s’kanë saktësi logjike, por emocion abstrakt!Bota dhe shoqëria s’na detyrohet asgjë, ne i detyrohemi botës për të lënë pas një shoqëri më të mirë.

3. Kij durim! Nxitimi nuk mbart intelekt por nerv!Durim dhe koha i zbardh të gjitha. Nëse ske besim, mësohu dhe kij durim!

4. Mos u krahaso me tjetrin! Gjykojmë dhe njohim tjetrin në bazë opinionesh, jo faktesh.Nëse krahasohemi, mund ta konkurojmë. Nëse e konkurojmë, mund ta arrijmë. Por, pasi ta arrijmë, do shohim se ka shumë e shumë, madje edhe më shumë të tjerë për tu krahasuar! A na del koha? Jetohet dot kështu?Ndaj, ji vetvetja! Sepse s’ka tjetër si ty, si rrjedhojë je i pa konkurueshëm.

5. Ji mirënjohës! Fakti që je ky që tani je, këtu ku je tani, me këta që ke dhe se si je tani është bekimi më i madh…Po, mund të ishe edhe më mirë, por…mund të mos ishe fare!

Ji mirënjohës, ji vetvetja, ji i duruar, ji realist dhe i përulur, thënë ndryshe : ji i thjeshtë. Thjeshtësia në karakter na e bën jetën më të thjeshtë!