TRAJNIME STAFI 1 DITORE

TRAJNIME STAFI TË PERSONALIZUARA SIPAS KËRKESËS (1 seancë / 2-5 orë) 

Fokusi i trajnimeve: Rritje e produktivitetit në punë dhe fuqizim i grupit për motivim dhe rritje performance.  

Disa nga temat:

Menaxhimi i Stresit

Menaxhimi i Kohës 

Prezantimi i Projekteve

Komunikimi & Shërbimi

Inteligjenca Emocionale në Biznes

Organizmi i Procedurave

Etj

Trajnime të përshtatshme për çdo lloj biznesi apo organizate, sipas nevojës ose fushës për përmirësim. Seancat dhe tarifat caktohen pas analizës së kërkesave.

(!) Informacion ose Rezervim: Viber / Whatsapp 0696064624  E-Mail: enobarjami@gmail.com

 

Punonjës dhe Staf i trajnuar nga Organizatat & Kompanitë: