MARKETING DIGITAL & MEDIAT SOCIALE

Menaxhimi Krijues për MARKETING DIGJITAL (8 seanca / 2 orë) Çmimi 18.000 ALL

Fokusi i trajnimit: Si të rrisësh rezultatet dhe nivelin e shërbimit me klientët, duke menaxhuar, komunikuar dhe prezantuar më mirë imazhin e biznesit dhe pruduktet në mediat digjitale.

Programi: 

1-Shitjet & Komunikimi

2-Mediat On-line  & Strategjite e Marketingut

3-Njohja e Klientelës & Copywriting

4-Dizajn Grafik & Komunikimi Vizual

5-Dizajn i Përmbajtjeve & Targetimi

6-Platformat On-line & Postimet

Trajnim i përshtatshëm për : Menaxherë të rrjeteve sociale, Agjentë, Shitës, PR, Punonjës Shërbimesh, Opertatorë Shërbimi, Account Manager, Client Service, Sales Manager, Etj. 

(!) Informacion ose Rezervim: Viber / Whatsapp 0696064623  E-Mail: enobarjami@gmail.com

Punonjës dhe Staf i trajnuar nga Organizatat & Kompanitë: