SHËRBIM KLIENTI & KOMUNIKIM

Menaxhimi Krijues për SHËRBIM KLIENTI & KOMUNIKIM (6 seanca / 2 orë) Çmimi 15.000 ALL

Fokusi i trajnimit: Si të rrisësh rezultatet dhe nivelin e shërbimit me klientët, duke menaxhuar, komunikuar dhe prezantuar më mirë imazhin e biznesit dhe pruduktet.

Programi: 

1-Sherbimi & Klientela

2-Komunikimi & Gjuha e Trupit

3-Sjellja Efektive & Prezantimi

4-Ndërtimi i Marrëdhënieve & Ofertat

5-Shitjet & Negociatat

6-Produktiviteti & Vetë-menaxhimi

Trajnim i përshtatshëm për : Menaxherë, Agjentë, Shitës, PR, Punonjës Shërbimesh, Hotelierë, Kamarierë, Opertatorë Shërbimi, Account Manager, Client Service, Sales Manager, Etj. 

(!) Informacion ose Rezervim: Viber / Whatsapp 0696064624  E-Mail: enobarjami@gmail.com

Punonjës dhe Staf i trajnuar nga Organizatat & Kompanitë: