MENAXHIMI KRIJUES PER STRATEGJI FINANCIARE

Menaxhimi Krijues për STRATEGJI FINANCIARE (6 seanca / 2 orë) Çmimi 15.000 ALL

Fokusi i trajnimit: Si të rrisësh vlerat personale dhe të caktosh objektiva për të shtuar pasurinë financiare.

Trajnim i njohjes dhe përdorimit të mendimit krijues për motivim financiar dhe shtimin e pasurive materiale përmes aplikimit të ideve të reja, kultivimit te vizionit personal dhe koordinimit të veprimeve efikase për përmbushje objektivash.

Disa nga temat: shkenca e pasurimit, fuqia e mendimit, nivelet e mendimit krijues, vizionimi krijues, origjinaliteti, iniciativa personale, caktimi i objektivave, planet e veprimit, forca e zakonit, vlera e shtuar, parimi i rritjes, veprimet efiçente, përqëndrimi, avancimi, qëndrueshmeria, përmbushja, etj.

(!) Informacion ose Rezervim: Viber / Whatsapp 0696064623  E-Mail: enobarjami@gmail.com