MENAXHIM BIZNESI

Menaxhimi Krijues për MENAXHIM BIZNESI (6 seanca / 2 orë) Çmimi 15.000 ALL

Fokusi i trajnimit: Si të ndërtosh dhe menaxhosh një ekip produktiv dhe një biznes të qëndrueshem, në formën më efikase dhe progresive.

Programi:

Programi:

1-Modelet e Biznesit & Menaxhimi Efektiv

2-Vizioni, Objektivat & Motivimi 

3-Organizimi i Punës & Procedurave

4-Mjetet, Komunkimi & Teknologjia

5-Delegimi & Matja e Performancës

6-Lidershipi & Fuqizimi i Ekipit

 

Trajnim i përshtatshëm për : Menaxherë të çdo Niveli apo Sektori, Drejtues, Sipërmarrës, Përgjegjës Sektori, Administratorë, Të Vetëpunësuar, Etj

(!) Informacion ose Rezervim: Viber / Whatsapp 0696064624  E-Mail: enobarjami@gmail.com

 

Punonjës dhe Staf i trajnuar nga Organizatat & Kompanitë: