MENAXHIMI KRIJUES PER STRATEGJI FINANCIARE

VJEN SË SHPEJTI…

Kurs i dedikuar aftësive krijuese dhe njohurive praktike për kultivimin e vizionit personal, aplikimit të mendimit krijues, motivimit financiar, koordinimit të veprimeve efikase për rritje performance dhe shtimin e pasurisve materiale.

PËR INFORMACION