KURSE TRAJNIMI

MENAXHIMIN KRIJUES PËR ZHVILLIM PERSONAL DHE PROFESIONAL

Trajnimi është program i çertifikuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave, përmes Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe është i përshtatshëm për profesionistë të çdo fushe, drejtues, sipërmarrës dhe studentë që duan të përmirësojnë aftësitë e tyre intelektuale, praktike, sociale dhe shpirtërore për qëndrueshmëri efektive dhe rritje performance.

PROGRAMI MËSIMOR:

  • MENAXHIMI KRIJUES: Inteligjenca Emocionale & Praktike
  • PRO-AKTIVITETI: Menaxhim i Stresit & Rritja e Produktivitetit
  • VIZIONI: Misioni Personal & Vendosja e Priorititeteve
  • PLANIFIKIMI: Menaxhim i Kohës & Efiçenca
  • FITORJA RECIPROKE: Negociatat & Marrëveshjet
  • KOMUNIKIMI: Botëkuptimi & Fokusi
  • SINERGJIA: Bashkëpunimi Krijues & Organizimi
  • RIGJENERIMI: Puna me Veten & Disiplina për Rritje Konstante
  • PROGRAMI I PLOTË zhvillohet në 8 seanca, 2 orë secila dhe kushton 24.000 lekë.
  • PROGRAMI INTENSIV zhvillohet në 4 seanca, 2 orë secila dhe kushton 14.000 lekë.

PËRFITIMET: Menaxhim Stresi & Vetë-Kontrolli, Rritje Efiçence & Produktiviteti, Rritje Rendimenti & Ndërveprimi,  Vetë-Besim, Zbulim i Potencialit & Efektivitetit, Reduktim i Energjive Negative & Rritje Energjish Pozitive, Aktivizim i Inteligjencës Krijuese & Talentit, Balancë Brenda-Jashtë, Forcim i Karakterit.

Për tu regjistruar  kontaktoni  Kurset Pro-Kreative ADAPT : Tel. / SMS / Viber / Whatsapp :  +355 69 60 64 624  ose E-mail: info@adapt.al 

(*shenim: Për regjistrimin në këtë program nevojitet  plotësimi dhe dorëzimi i formularit të aplikimit.  Në përfundim lëshohet Çertifikatë Menaxhimi, e njohur nga autoritet e punësimit të Rep.së Shqipërisë.*)

Krahas pjesës praktike, ofruar nga vetë përvoja 15 vjeçare profesionale dhe studimore e instruktorit, baza teorike mbështetet në punën shkencore të disa autorëve të mirënjohur në fushat e menaxhimit & zhvillimit personal si Stephen R. Covey, M.Scott Peck,  Brian Tracy, Richard RummeltRobert Kiyosaki, Richard CarlsonJo Owen, sikurse dhe nga veprat e  Lashtësisë si baza të mendimit dhe filozofisë perendimore, psikologjisë, arteve të lira dhe shkencës.

Punonjës dhe Staf i trajnuar nga Organizatat & Kompanitë: