TRAJNIME & KONSULENCË

Së bashku me kolegët e Kurse Pro-Kreative ADAPT ofrojmë një kurs trajnimi profesional për MENAXHIMIN KRIJUES.

PROGRAMI I TRAJNIMIT (8 SEANCA):

MENAXHIMI KRIJUES: Inteligjenca Emocionale & Praktike

PRO-AKTIVITETI: Menaxhim i Stresit & Rritja e Produktivitetit

VIZIONI: Misioni Personal & Vendosje Priorititetesh

PLANIFIKIMI: Menaxhim i Kohës & Efiçenca në Punë

FITORJA RECIPROKE: Negociatat & Marrëveshjet në Biznes

BOTËKUPTIMI: Komunikimi & Fokusi në Bashkëpunim

SINERGJIA: Bashkëpunimi Krijues & Organizimi në Staf

RIGJENERIMI: Puna me Veten & Disiplina për Rritje Personale

PËRFITIMET NGA KY TRAJNIM:

Menaxhim & Reduktim Stresi, Balancë Brenda-Jashtë, Rritje Efiçence, Rritje Rendimenti, Ndërveprimi, Produktiviteti, Reduktim i Energjive Negative & Rritje Energjish Pozitive, Aktivizim i Inteligjencës Krijeuse, Vetë-Kontroll / -Besim / -Zbulim, Forcim i Karakterit.

Programi kushton 24.000 lekë, përbehët nga 8 seanca,  2 orë secila dhe zhvillohet i shoqëruar me leksione, shënime, ushtrime, analiza dhe diskutime.

Në përfundim, intruktori pasi ka ndjekur ecurinë, i komunikon privatisht secilit pikat e forta dhe pikat ku duhet punuar për rritje efiçence dhe rezultati.

Krahas pjesës praktike, ofruar nga vetë përvoja 15 vjeçare profesionale dhe studimore e instruktorit, baza teorike mbështetet në punën kërkimore dhe praktike të disa autorëve të mirënjohur bashkëkohor në fushat e menaxhimit & zhvillimit personal si Stephen R. Covey, M.Scott PeckBrian Tracy, Richard RummeltRobert Kiyosaki, Richard CarlsonJack CanfieldJo Owen, sikurse dhe parimet nga veprat e Mjeshtrave të Lashtësisë si baza të mendimit dhe filozofisë perendimore, psikologjisë, arteve të lira dhe shkencës.

 

Për të ndjekur këtë Kurs Trajnimi

mund të kontaktojni direkt në : E-mail: info@adapt.al 

ose  Tel. / SMS / Viber / Whatsapp : 069 60 64 624

(*shenim: Për regjistrimin në këtë program trajnimi nevojitet tërheqja, plotësimi dhe dorëzimi i  formularit të aplikimit.

Për konsulencë profesionale nevojitet prania juaj në një intervistë të shkurtër me instruktorin. ).