MENAXHIMI KRIJUES PËR SHITJE & MARKETING

VJEN SË SHPEJTI…

Kurs i dedikuar aftësive krijuese dhe njohurive praktike për rritjen e shitjeve, përmirësimin e sjelljes, standarteve komerciale, komunikimit, reklamimit dhe  shërbimeve profesionale.

PËR INFORMACION