MENAXHIMI KRIJUES PËR SHITJE & MARKETING

Menaxhimi Krijues për SHITJE DHE MARKETING (6 seanca / 2 orë) Çmimi 15.000 ALL

Fokusi i trajnimit: Si të shesësh më mirë produktet dhe shërbimet, si dhe të njohesh bazat kryesore në marketing.

Trajnim i mendimit dhe sjelljeve taktike për rritjen e shitjeve, sistemin e procedurave, përmirësimin e komunikimit, standarteve komerciale, analizimin e produktit dhe konkurrencës, targetimit, strategjisë së marketingut dhe njohjes së tregut.

Disa nga temat: Hyrje në parimet ekonomike, arti dhe mendësia e shitësit, inventarizimi, targetimi, analizimi i konkurencës, procedura e shitjeve, komunikimi me klientin, teknikat e prezantimit, bazat në marketing, modelet e marketingut, strategjitë për marketing efektiv, etj.

(!) Informacion ose Rezervim: Viber / Whatsapp 0696064623  E-Mail: enobarjami@gmail.com